ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

Επενδύουμε στην τεχνολογία του αύριο

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του ιατρείου μας υπό νέα διεύθυνση δημιουργήσαμε το τμήμα προηγμένης οδοντιατρικής απεικόνισης και επενδύσαμε σε τελευταίας τεχνολογίας απεικονιστικό σύστημα οδόντων και γνάθων με δυνατότητες και εικόνα που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς χρήστες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερσύγχρονος Εξοπλισμός

Η επένδυση στον πιο σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισμό αποτελεί για το ιατρείο μας βαθιά επιθυμία να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου οδοντιατρικές υπηρεσίες, με τη χρήση απεικονιστικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, που πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές για άριστα κλινικά αποτελέσματα.

Το τμήμα οδοντιατρικής απεικόνισης είναι εξοπλισμένο με τον νέο ψηφιακό ορθοπαντογράφο - CBCT με κεφαλομετρικό της κορυφαίας κατασκευάστριας εταιρείας στα οδοντιατρικά απεικονιστικά Carestream Dental, μοντέλο CS 8200 3D, και στελεχωμένο από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εξετάσεις με απόλυτη ασφάλεια και γνώση της λειτουργίας των μηχανημάτων.

Το CS 8200 3D αποτελεί ένα πλήρως ψηφιακό οδοντιατρικό απεικονιστικό σύστημα με τέσσερις απεικονιστικές μονάδες σε ένα μηχάνημα. Στο ιατρείο μας εκτελούμε τις παρακάτω ψηφιακές οδοντιατρικές εξετάσεις:

1. Πανοραμική ακτινογραφία γνάθων.

2. Κεφαλομετρική ακτινογραφία.

3. Αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT - 3D), οδόντων και γνάθων.

4. Αξονική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT - 3D), εκμαγείων.

Εξετάσεις

Εξετάσεις που πραγματοποιεί ο ψηφιακός ορθοπαντομογράφος ‒ CBCT

 • ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΠΛΑΓΙΑ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – CBCT

Α. Πανοραμική ακτινογραφία

Αποτελεί πολύτιμη διαγνωστική εξέταση της καθημερινής κλινικής εργασίας για κάθε οδοντίατρο. Η πανοραμική ακτινογραφία είναι η μοναδική ακτινογραφική τεχνική που παρέχει τη συνολική ακτινογραφική εικόνα του στόματος του ασθενή (όλα τα δόντια, τα οστά της άνω και της κάτω γνάθου, και τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις).

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΕΙ

Η πανοραμική ακτινογραφία πραγματοποιείται με τη βοήθεια του ορθοπαντομογράφου, που απεικονίζει και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διάγνωση οδοντικών παθήσεων, παλαιότερων οδοντιατρικών εργασιών, για τον σχεδιασμό της θεραπείας ή χειρουργικής επέμβασης καθώς και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας ή τον βαθμό της παρέμβασης. Επίσης, έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει διαφορετικές μορφές παθήσεων στους σκληρούς ιστούς (δόντια, εμφυτεύματα, οστά των γνάθων) που σε άλλη περίπτωση δεν θα γίνονταν αντιληπτές.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Ο τρόπος λήψης της εξέτασης είναι αρκετά απλός. Ο ασθενής τοποθετεί με προσοχή το κεφάλι του σε κατάλληλη θέση, που στερεώνεται με τη βοήθεια ενός κεφαλοστάτη. Στη συνέχεια το μηχάνημα περιστρέφεται γύρω από το κεφάλι του και ακτινοβολεί την περιοχή της άνω και κάτω γνάθου. Στο ιατρείο μας η διάρκεια της εξέτασης δεν ξεπερνά τα 7 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για μια ασφαλής και ανώδυνη ακτινογραφική εξέταση, με χαμηλή δόση ακτινοβολίας, περίπου 4 με 5 φορές χαμηλότερη από μια απλή ακτινογραφία θώρακα.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
 • Σε νέα άτομα με μεικτή οδοντοφυΐα για θεραπευτικούς ή/και ορθοδοντικούς λόγους, προκειμένου να αξιολογηθούν η σκελετική και οδοντική ανάπτυξη και οι φρονιμίτες.
 • Σε ασθενείς στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν προσθετικές αποκαταστάσεις ή οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα, έτσι ώστε να γίνει μια αρχική προεγχειρητική αξιολόγηση ή ένα συνολικό σχέδιο θεραπείας.
 • Σε υποψία έγκλειστου δοντιού.
 • Σε ασθενείς που έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο.
 • Σε ασθενείς με προβλήματα στην κροταφογναθική διάρθρωση.
 • Σε ασθενείς με κυστικές αλλοιώσεις στη γνάθο τους.
 • Σε ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να χειρουργηθούν στη γνάθο για οποιονδήποτε λόγο.

Β. Πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία

Πρόκειται για την πλάγια απεικόνιση ολόκληρου σχεδόν του κρανίου σε 2 διαστάσεις και χρησιμοποιείται στον τομέα της ορθοδοντικής. Αν και είναι μια απλή, πλάγια εξέταση του κρανίου, είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ορθοδοντική αξιολόγηση των δοντιών, για τη διάγνωση των σχέσεων των δοντιών, καθώς και των γνάθων μεταξύ τους.

Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία προσδιορίζει με ακρίβεια τις αποστάσεις και τις γωνίες μεταξύ των γνάθων και των μαλακών μορίων του προσώπου. Παράλληλα, εκτιμά τη δομή και τη θέση των δοντιών, δίνει σαφείς πληροφορίες για τη σχέση μεταξύ των οστικών μορίων (άνω και κάτω γνάθος), για τη σχέση μεταξύ των οστικών μορίων και των δοντιών καθώς και τις μεταξύ τους ανατομικές συσχετίσεις.

Η εξέταση επαναλαμβάνεται όποτε είναι απαραίτητο, τόσο πριν την έναρξη της θεραπείας όσο και κατά της διάρκεια αυτής και παρέχει συγκρίσιμα ακτινογραφήματα για την αξιολόγηση της πορείας ανάπτυξης του προσώπου.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Ο ασθενής τοποθετείται όρθιος στην ειδική θέση κι αφού σταθεροποιήσει το κεφάλι του με τη βοήθεια του κεφαλοστάτη, το μηχάνημα πραγματοποιεί τη λήψη της φωτογραφίας σε μόλις 0,5 δευτερόλεπτα, διαγράφοντας μια πλήρη περιστροφή γύρω από τους ώμους. Συνεπώς η δόση ακτινοβολίας που δέχεται ο ασθενής είναι πάρα πολύ μικρή.

Γ. Οδοντιατρική υπολογιστικής τομογραφίας - CBCT

Η οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική τεχνολογική εξέλιξη στην τριαδιάστατη απεικόνιση της γναθοπροσωπικής χειρουργικής, παρέχοντας τρισδιάστατες εικόνες των δομών των γνάθων και των δοντιών, με ιδιαίτερη ακρίβεια και ανάλυση. Αποτελεί πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο στην οδοντιατρική και ειδικότερα στην ενδοδοντία διότι υπεισέρχεται σε όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας.

Στη συγκεκριμένη ακτινογραφική τεχνική οι ακτίνες συγκλίνουν σε μία κωνική δέσμη και παρέχουν εικόνες κατά πολύ ανώτερες συγκριτικά με της αξονικής τομογραφίας καθώς το αποτέλεσμα είναι προϊόν απεικόνισης τρίτης διάστασης και τρισδιάστατης ανασύνθεσης και όχι ανασύνθεσης εικόνων από τομές.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Ο εξεταζόμενος τοποθετείται σε όρθια ή καθιστή θέση και το μηχάνημα περιστρέφεται γύρω από το κεφάλι του, παράγοντας πάνω από εξακόσιες εικόνες, οι οποίες στη συνέχεια, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, ανασυντίθενται σε τρισδιάστατη εικόνα. Ο χρόνος της εξέτασης κυμαίνεται από 10 έως 40 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την επιλογή των παραμέτρων ακτινοβόλησης.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι κλινικές εφαρμογές της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης εκτείνονται σε όλους τους τομείς σύγχρονης οδοντιατρικής παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες με ιδιαίτερη κλινική σημασία για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού πλάνου. Ειδικότερα, εφαρμόζεται για:

 • Προεγχειρητική αξιολόγηση για την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων.
 • Απεικόνιση οστικών αλλοιώσεων των γνάθων.
 • Απεικόνιση κροταφογναθικής διάρθρωσης.
 • Έγκλειστα-υπεράριθμα δόντια.
 • Κατάγματα δοντιών.
 • Αντιμετώπιση σχιστιών.
 • Εντοπισμός πολύπολοκων ορθογναθικών περιστατικών και ασυμμετρίες του προσώπου.
 • Διάγνωση αρχόμενων ή πολύπλοκων περιακρορριζικών βλαβών.
 • Σχεδιασμό ορθογναθικής χειρουργικής.
 • Διάγνωση σημαντικών ανατομικών μορίων (φατνιακό νεύρο/ιγμόρειο, κ.ά.).
 • Δημιουργία χειρουργικού νάρθηκα τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
Η τεχνολογία πίσω από την αριστεία
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κριτικές

Διάγνωση, αναισθησία, θεραπεία, όλα ήταν γρήγορα και ανώδυνα! Μόλις 2 ώρες μετά μπορούσα να πάω να φάω σε μια ταβέρνα στο κέντρο, κατόπιν συμβουλής του γιατρού! Ευχαριστώ και για αυτό!
Review us on google dark theme

L. Geoffrey

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens